همگام می تواند شما را به دنيای زیبای آی تی ببرد. جایی که طعم خوب آن را حس کنيد.

همگام در حال حاضر تأمين کننده کليدی شرکت ها و مؤسسات بین المللی بسيار بزرگ است.

داستان از آنجا آغاز شد که ... سخت شد. بگذريم و ياد پيشينيانمان را زنده کنيم که گفتند جوجه ما در پاییز متولد شد و در اين امر نشانه ای بزرگ بود. چرا که خود نمی دانستيم آيا در آخر پاييز اميدی هست؟ فکر میکرديم اژدهایی بزرگ سر از تخم بیرون آورده ولی زمان به ما نشان داد که جوجه گنجشک کوچکی بيش نبود. ولی اين گنجشک صدای دلنشينی داشت؛ صدايی که هنوز نوایش همه ما را جادو کرده است.

سرمايه ما چيست؟

به جز زبان شيوا، چند کيسه اشرفی و مقداری تير و تخته که هر سال کهنه تر می شوند کمی هم روحيه داريم. ما تشنه تحقيق و پيدا کردن ناپيدا ها و خلق مخلوق هستيم.

فرهنگ ما چگونه است؟

ما با همه میسازیم! باور کنيد يا نکنيد واقعيت است. ما به همه عقايد احترام میگذاريم. اگرچه هميشه نتوانسته ایم ايده آل باشيم ولی حداقل در رويایش بوده ايم. اخلاق و تفاهم را به پول ترجيح میدهيم. شنونده خوبی هستيم پيش از آنکه داوری کنيم. خلاصه ما بی فرهنگ نيستيم!

ما دقيقا چه کار ميکنيم؟

در گذشته بيشتر طرح های نرم افزاری پياده میکرديم. الان بيشتر سرمايه گذاری در ايده ها میکنيم و اونها رو به ثمر میرسونيم. اين ايده ها هم از داخل همگام شروع میشود هم از بیرون به ما پيشنهاد میشود. ما هم به ديگران پيشنهاد اجرای ايده میدهيم. با ديگران در ايده ها شراکت میکنيم.

آيا ما چيزی ميفروشيم؟

همگام در دو مدل کاملا متفاوت کار ميکند. مدل اول، سازمان به سازمان (منظور از سازمان هر نوع ساختار کوچک يا بزرگ، دولتی يا خصوصی است که تعريف سازمان در آن صدق کند) يا B2B است. در اين مدل به علت پياده سازی اختصاصی راه حل های سازمانی و گره خوردن منافع دو طرف، نام اين رابطه را همکاری بلند مدت تجاری میناميم. بر اساس تفاهمات اوليه تعادلی بين خواسته ها و بودجه تنظيم میشود و زیر پروژه ها آغاز میگردند. مدل دوم، سازمان به تعداد زيادی مشتری يا B2C نام دارد. در اين مدل ما خدمات يا محصولات خود يا ساير همکاران خود را میفروشيم و پشتيبانی میکنيم. البته در اين مدل برندهای تخصصی همگام در تعامل با جامعه است. فعاليت در هر دو مدل کار سخت و پيچيده ای است زيرا سازمان بايد بسيار منعطف و در عين حال منظم باشد. اجرای هر دو مدل به صورت همزمان در شرکت ها و مؤسسات تقريبا نزديک به صفر است. نمونه اين مؤسسات شرکت های خودرو سازی هستند که هم توان توليد انبوه دارند هم توان توليد مدل های ويژه مشتريان خاص نظير مرسدس بنز.

ارزش های سازمانی همگام چيست؟

  • 1- اعتماد و احترام برای افراد: ما برای ایجاد فرهنگ اعتماد و احترام با هم کار می کنیم.
  • 2- سرعت و چابکی در طراحی و اجرا
  • 3- نوآوری و بهبود مستمر

همگام چگونه اداره میشود؟

سعی ما مديريت شرکت بر مبنای اصول مديريت سازمان و خرد و خلاقيت است.

مأموریت همگام چيست؟

  • 1- تولید زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • 2- بهره گیری از مزایای مدیریت دانش و هوش مصنوعی برای افزايش کارآيی و سودآوری مؤسسات و شرکت ها

نسبت ما و محيط زيست چگونه است؟

همگام اعتقاد به حفظ محيط زيست دارد و از صنايع سبز حمايت واقعی می نمايد. به اين معنی که تخفيفات قابل ملاحظه و شرايط سهل تری در همکاری با اين نوع صنايع دارد. همچنين يکی از نتايج سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات حذف ناملايمات از طبيعت است.

واپسين سخن

اگر اشتراک ذهنی اوليه يا ايده ای به ذهنتان رسيد، قبل از هر کاری آن را بنويسيد تا از ياد نرود. پس از آن اگر دوست داشتيد با ما در ميان بگذاريد. شايد ايده ای که کوچک به نظر میرسد به تحولی بزرگ ختم شود.