نام ثبت شده
همگام پرداز انديش

نام برند تجاری
گروه شرکتهای همگام

نوع شرکت
با مسئوليت محدود

تاريخ تأسيس
11 شهريور 1382

مدير عامل
علیرضا طاهری

شماره و محل ثبت
208457 - اداره ثبت شرکت های تهران

شناسه ملی شرکت
10102499814

موضوع شرکت
مطابق اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی: کليه فعاليت‌ها در زمينه نرم‌افزار و سخت افزار از جمله مديريت، طراحی و مشاوره و اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری – فعاليت در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات – ايجاد مراکز اطلاع‌رسانی و انتقال داده و هرگونه فعاليت مجاز در اين زمينه – فعاليت در زمينه اينترنت و شبکه‌های کامپيوتری – فعاليت در زمينه تجارت الکترونيک و خريد و فروش و توليد قطعات سخت‌افزاری – انجام امور کارهای مشاوره‌ای و پيمانکاری و صادرات و واردات تجهيزات رايانه‌ای – اخذ وام و اعتبار – اخذ و اعطای نمايندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در زمينه موضوع فعاليت شرکت

مجوزهای فعاليت
شورای عالی انفورماتيک کشور
نظام صنفی رايانه ای استان تهران به شماره 21011744