شرکت همگام برای طراحی و تدوین طرح های جامع فناوری اطلاعات یک رویکرد بالا به پایین و همزمان پایین به بالا را دنبال می کند که در نهایت منجر به طراحی و فرموله کردن بودجه های برنامه ریزی شده می شود. قابلیت های ما در رشته های زیر است:

  • برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • برنامه ریزی معماری و پیاده سازی آن
  • انتخاب نرم افزار/ سخت افزار مناسب سازمانی
  • تحلیل و طراحی سیستم ها
  • تجارت الکترونیک
  • تدوین راهبرد کسب و کار
  • بهره گیری از مدل های ITIL و Cobit