این سامانه داده ها را از ورودی های مختلف گرفته و کار تدوین و فرموله کردن برنامه توزیع و فروش را آسان می کند. با یک رابط گرافیکی مناسب تمام اطلاعات در طول زنجیره توزیع و ذخیره آن به صورت الکترونیکی بوده، به طوری که بی نیاز از سوابق کاغذی خواهید بود. این برنامه با استفاده از مدل سرور/کاربر بوده و مدیران از این سیستم به راحتی می توانند مدیریت فروشگاه ها، تبلت ها و مسیر های ویزیتورها را به انجام رسانند. علاوه بر این، می توان به شناسایی و مکانیابی و تعریف مسیرهای ویزیت بر روی دستگاه تلفن همراه هوشمند یا تبلت به کمک GPS اقدام نمود. مدیران بازاریابی و فروش از این سیستم می توانند به مدیریت مناطق، نواحی و استان های کشور بپردازند. بخش پارامترهای محصولات در سیستم اجازه می دهد تا مدیران برای مدیریت و دستکاری ویژگی محصولات در کانال توزیع اقدام کنند. کاربر می تواند پارامترهای هر محصول را به عنوان مثال نام تجاری، شرکت، نوع بسته بندی و غیره را تغییر دهد. همچنین می توان سیاست قیمتگذاری را بطور گروهی و در بازه زمانی مشخصی اعمال نمود.

sales&distribution&hamgam