ما برای هوشمندسازی شرکت ها از طریق فناوری اطلاعات نیاز به جذب نیرو داریم. به طور ویژه ما به دنبال متخصصان نرم افزارهای سازمانی هستیم. لیکن از سایر افرادی که در خدمات پس از فروش و روابط عمومی مهارت دارند نیز دعوت به همکاری می کنیم.

Hamgam videos in Aparat

کلیه حقوق وب سایت محفوظ میباشد.