وقت را برای سرمايه گذاری در هوش تجاری از دست ندهيد.

جهان به سرعت در حال هوشمندسازی است.

Note هوش کسب و کار (BI) مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود.[۱]
هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطلاعات را برای شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید بکار می‌گیرد. بهره بردن از فرصت‌های جدید و اعمال یک استراتژی اثربخش می‌تواند مزیت بازار رقابتی و پایداری بلندمدت به ارمغان بیاورد.

با هوش تجاری میتوانيد

از سطح بالا مراقب تجارت خود باشيد

برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت کنيد

قبل از بروز مشکل آن را کشف و حل کنيد

منابع مالی و انسانی خود را بهينه مصرف کنيد

از رقبای سنتی خود به تدريج فاصله بگيريد

از اطلاعات گمشده و به ظاهر غيرمرتبط بهره ببريد

نرم افزار بایان یک رویکرد یکپارچه برای اتوماسیون، ساده سازی، تکمیل، بهبود و توسعه قابلیت های نظام BI سازمان شماست.

جهت بهینه سازی فرایندهای کسب و کار می توان از BION بهره جست که قابلیت های اجرایی سازمان شما را مکانیزه کرده و ارتقاء می بخشد و مدیریت گزارشات را ارتقاء می بخشد. بایان به صرف زمان اجرایی کمی نیاز دارد.

1. (Rud, Olivia (2009). Business Intelligence Success Factors: Tools for Aligning Your Business in the Global Economy. Hoboken, N.J: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-39240-9.)